Nyodlingsfräsning

Stubb-rad före fräsning Stubbar som väntar på att fräsas
Stubb-rad efter fräsning Fräst och klart!

Information

För dig som vill:

  • ta bort sly som växt in på åkern
  • återställa igenväxt åkermark

behovet av att få bort inväxt sly på åkermark ökar, vår maskin bereder på djupet, rötterna fräses ner i marken och det är möjligt att så direkt efteråt.