Isfräsning

Information

En gårdsplan med packad is,
är inte roligt varken för människor eller djur.

Efter att har fräst vår egen gårdsplan kunde vi gå utan risk för att halka.