Övriga tjänster

Fryksdalens Jordnära erbjuder även följande tjänster:

  • Köra bort schaktmassor i samband med dikning (pris efter uppgörelse)
  • Hyr traktor och förare vid t.ex skörd

 

 

 

 

Samarbetspartners

Vi samarbetar med:

 

Fryksdalens Jordnära