Förbereda direktsådd

Information

För dig som behöver förnya betes- eller åkermark.
Vi fräser på plöjningsdjup och vid rätt förhållanden är det möjligt att så direkt utan att harva. 

På åkermark som inte varit bearbetad på länge kan det vara en fördel att fräsa yttervarven med tanke på rötter, för att sedan plöja resterande av åkern.