Fräsning gårdsplan

Information

Trots att gårdplanen används ofta växer den lätt igen. Genom att fräsa gårdaplanen för man upp materialet till ytan igen.