Transport med lastväxlarvagn

Timmerrede Utkörning av ved med timmerrede på lastväxlaren
Lastväxlare påväg Lastväxlare påväg Lastväxlare påväg Lastväxlare påväg Lastväxlare påväg Körning av rundbalar på lastväxlarflak

Information

Vi har nu uppgraderat vår maskinpark med en lastväxlarvagn. Vi kan hjälpa till med transporter av olika slag så som:

  • frakta bort schaktmassor
  • köra ihop ensilagebalar
  • trasportera maskiner/fordon mm
  • köra ut ved/timmer ur skogen